Ako prebieha renovácia DPF filtra metódou HeatAir – krok za krokom

Nami ponúkaná renovácia revolučnou metódou HeatAir ponúka možnosť spätného použitia už raz sadzami a popolom zaneseného DPF a FAP filtra. Tento proces spočíva v niekoľkostupňovom čistení, tzv. cykly, ktoré sa opakujú do tej doby, než filter dosahuje hodnoty priepustnosti podobné, ako sú pri novom filtri.

infografika-renovacie

Fáza 1 – termické spaľovanie

Túto prvotnú fázu je možné prirovnať k regenerácii vo vozidle, keď je zvyšovaná teplota filtra vstreknutím nafty, čím sa má docieliť vyhorenie väčšieho objemu prachových častíc uložených vo filtri. Aj pri technológií HeatAir hrá vyhorenie filtra dôležitú úlohu. Aby bolo možné zrecyklovať keramické tunely DPF filtra úplne do hĺbky, prevádzame vlnovú termálnu renováciu, počas ktorej dochádza k zahriatiu filtra na vysokú teplotu a tým k dôkladnej premene všetkých usadených častíc na popol. Zatiaľ čo vo vozidle dochádza ku krátkodobému zahriatiu na teplotu 600-800 stupňov po dobu cca 10 minút, naša technológia umožňuje riadený proces spaľovania po niekoľkonásobne dlhšiu dobu, samozrejme mimo vozidla. K vyhriatiu filtra dochádza v tzv. vlnách, ktoré presne sleduje sonda a umožňuje dosiahnuť niekoľkonásobne vyššiu účinnosť, než je tomu pri regenerácii priamo vo vozidle. Zároveň je vďaka presným senzorom možné uchrániť filter od prehriatiu s rizikom poškodenia. Cieľom tejto fázy je zmeniť všetky častice na popol, ktorý následne dokážeme z filtra vybrať.

Fáza 2 – tepelná tryska

V druhej, najdôležitejšej fáze čistenia, dochádza k extrakcii popola z kanálikov DPF filtra. Tento proces zabezpečuje automatická vysokotlaková vzduchová tryska. Vďaka využitiu vysokého tlaku vzduchu, ktorý je navyše nastavený na vyššiu teplotu, než okolitý vzduch, dochádza k vytlačeniu popola von. Jedná sa de facto o fyzikálny princíp vzniku miniatúrneho vzduchového víru s vertikálnou osou, ktorý je schopný polapiť a vyexportovať uložený popol z útrob filtra pevných častíc. Princíp je totožný ako u tornáda, ktoré je schopné zdvihnúť zo zemského povrchu predmety o váhe až niekoľkých ton.

Fáza 3 – spätný odvádzajúci systém

Treťou fázou je spätný odvádzajúci systém, ktorý dokáže získať z filtra aj zvyšné čiastočky, ktoré sú jednosmerne nepriestupné. Vykonáva sa na princípe podtlaku a opäť veľmi presne a pod kontrolou tlakových snímačov vyzdvihne z kanálikov filtra zaseknuté častice, ktoré nebolo možné vyzdvihnúť vzduchovým vírom.

V závislosti na tom, ako veľmi je filter zanesený, vykonávame vždy väčšie množstvo cyklov po sebe, zvyčajne 3-8. Na základe podrobného merania priepustnosti filtra sme tak schopní presne určiť, či je filter už dostatočne priepustný a pripravený na ďalšiu prevádzku vo vozidle.

Je veľmi dôležité upozorniť, že súčasťou technológie je aj veľmi účinný systém filtrácie a tým aj garantované zachytenie akýchkoľvek prašných častíc a popola vytlačených z filtra, so zaistenou následnú ekologickou likvidáciou. Vďaka tomu je zabezpečená dostatočná ochrana zdravia obsluhy aj životného prostredia ako celku.