Budúcnosť DPF v Slovenskej republike

V štátoch európskej únie je celkom bežným javom, že moderné dieselové automobily sú vybavené DPF filtrom a dokonca sa začína diskutovať o montovanie týchto filtrov aj do vozov benzínových. Filtre slúžia na dodržanie emisných noriem, ktoré má väčšina štátov uvedené v legislatíve, a ich neprítomnosť sa trestá vysokými pokutami a označením vozidla ako nespôsobilé pre prevádzku. V niektorých oblastiach sa vyskytujú dokonca takzvané nízkoemisné zóny, do ktorých bez filtra DPF nie je povolený vstup.

 

Nízkoemisné zóny sú napríklad v krajinách:

 

  • Nemecko – centrá veľkých miest, napríklad Leipzig, Halle, Berlin, Hanover, Mníchov, Stuttgart a mnoho ďalších
  • Maďarsko – Budapešť
  • Veľká Británia – celý Londýn
  • Taliansko – naprostá väčšina všetkých veľkých miest
  • Rakúsko
  • Holandsko
  • Belgicko
  • Švédsko
  • Dánsko
  • Nórsko

Slovenská republika čo sa týka emisnej legislatívy za zvyškom Európy zaostáva. To sa ale veľmi rýchlo zmení, lebo chystané zmeny v legislatíve sú už prerokované na pôde parlamentu a zatiaľ to vyzerá, že naša republika bude smerovať rovnakým smerom ako zvyšok Európy. To by znamenalo, že pracovníci STK a Polícia by na prítomnosť DPF filtra prísne dohliadali. Už v októbri tohto roka sa budú zavádzať nízkoemisné zóny, do ktorých bez patričného certifikátu alebo emisné známky nebudete moc vstúpiť.

Životné prostredie

Životné prostredie je otázka sama o sebe. Dieselové motory na rozdiel od motorov benzínových neprodukujú toľko CO2, na druhú stranu ale produkujú mnohokrát väčšie množstvo prachových častí. Tieto prachové časti sú rakovinotvorné a výrazne poškodzujú životné prostredie. Preto by tento problém nemal prehliadať a je hlavným hybnou silou pri úprave legislatívy. Pokiaľ ani životné prostredie nie je dostatočnou motiváciou pre Ponechanie si filtra, dáme vám dôvod, ktorý neprehliadne snáď nikto a to finančné náklady.
Odstránením neušetríte!